Wyzwania i zagrożenia w pandemii

icon_2.png

Wyzwania i zagrożenia dla organizacji w czasach pandemii

Transformacja warunków pracy na nowo kształtuje podejście do pracowników, freelancerów i kultury organizacji.

Jak budować relacje w zespołach funkcjonujących wirtualnie? Jak pracować w świecie chaosu i chronicznego zmęczenia?

Jak wzmacniać potencjał firmy w czasach transformacji cyfrowej?

Brak poczucia bezpieczeństwa, niestabilność jutra powodują, że tracimy wiarę w nasz potencjał.

Tracimy przekonanie, co do sensowności naszych projektów. Jak to zmienić, by znów poczuć, że działamy w silnym zespole.

Jakie nawyki wypracować, by poczuć, że firma jest naszym azylem?

​Cel pracy:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do monitorowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z brakiem zaangażowania pracowników,

 • nadmiernym krytykanctwem i utratą wiary w kompetencje i dobrą wolę przełożonych

 • wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na wyobcowanie w zespole i przeciwdziałanie skutkom alienacji pracowników

 • wzajemne motywowanie się przez pracowników w grupie

 • wzrost efektywności i skuteczności pracy

Adresaci:

 • osoby pracujące w trybie pracy hybrydowej

 • członkowie zespołów wielokulturowych

 • osoby zainteresowane rozwojem osobistym

Korzyści dla uczestników:

 • wzrost zaufania i szacunku w zespole

 • wypracowanie nowych nawyków funkcjonowania zespołu

 • nauka technik redukcji stresu

 • poprawa współpracy w zespołach

 • wzmocnienie pozytywnych więzi między uczestnikami szkolenia

 • praca nad postawami lojalności i zaufania uczestników szkolenia

 • praktyczne użycie biofeedbacku

 • certyfikaty

Techniki antystresowe:

 • techniki wpływu na siebie - autohipnoza, auto biofeedback

 • stan flow – zaangażowanie i przyjemność z pracy

 • po co nam harbata, kawa i papieros w pracy?

Podsumowanie:

 • przedstawienie modelu indywidualnego planu rozwojowego

wspanialy_nowy_swiat.jpg

Metody pracy:

 • praca warsztatowa

 • prezentacje i instruktaże narzędziowe

 • ćwiczenia indywidualne / grupowe

 • analiza studiów przypadków

 • rozwiązywanie zagadnień problemowych

 • analiza dobrych praktyk

 

​Warunki pracy:

 •  praca grupowa, pracujemy z maksymalnie 30 uczestnikami, optymalna grupa to między 9 a 15 osób 

 • czas pracy to 1 dzień szkoleniowy - 8 godzin (z dwoma przerwami) 

 • warsztaty stacjonarne, prowadzone w siedzibie firmy

Ramowy plan:

 • wprowadzenie

 • metody komunikacji w czasach pracy zdalnej: 

  • bariery komunikacyjne w warunkach pracy zdalnej

  • komunikacja on-line synchroniczna i asynchroniczna

  • jak zmienił się język w komunikacji zdalnej

  • wskazówki techniczne i praktyczne usprawniające komunikację on-line

 • zarządzanie czasem

  • planowanie aktywności - mapa Twojego dnia

  • planowanie działań - ustalanie priorytetów

  • proces planowania pracy – programowanie twojego umysł

  • konkretne działania i techniki planowania

Koszt warsztatów:

6000.00 zł netto

zadzwoń i zarezerwuj

tel. +48 502 309 321

aldonaziolk@gmail.com

 • Trzech specjalistów od umysłów

 • Trzy charyzmatyczne osobowości

 • Trzy punkty widzenia

 • Różne metody i nowatorskie narzędzia pracy

 • Analiza przypadków

 • Praktyka i ćwiczenia

Warsztaty prowadzi zespół:

aldona.png

Certyfikowany coach ICF, certyfikacja uzyskana w prestiżowym Instytucie Mukoid, interdyscyplinarnie wykształcona absolwentka Uniwersytet Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Doświadczenie zdobywała szkoląc różne grupy zawodowe managerów średniego i wysokiego szczebla (też w: Kobiecetwarze.pl i Ekopraktyczni.pl) 

Przez lata zarządzała dolnośląskimi mediami, zarządza firmą eventowa. Pracuje jako coach specjalizując się w biznes coachingu oraz w coachingu kobiet.

antoni.png

Doświadczony trener, coach, psychoterapeuta, z wykształcenia lekarz specjalista psychiatrii. Umiejętności nabyte w prowadzeniu psychoterapii umożliwiły mu stworzenie nowatorskiego podejścia do stosowanych dotychczas treningów i szkoleń. Zostały one uzupełnione o metody poznawcze i wiedzę dotyczącą tych sytuacji, w których występują podświadome i skrywane procesy psychiczne.

Absolwent Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Swoje umiejętności doskonalit podczas kursów, m.in. Kurs psychoterapii psychodynamicznej pod kierownictwem dra P. Drozdowskiego, National Guild of Hypnotists

jurij.png

Wszechstronnie wykształcony psycholog, psychologię traktuje zarówno jako naukę jak i sztukę, łącząc w sobie logiczne i humanistyczne podejście, dokładność metodologii i pracę z nieskończonością i nieprzewidywalnością ludzi, ich charakterów i dusz. Zainteresowanie ludźmi, ich cechami, osobowość każdej konkretnej osoby – to podstawa jego postrzegania psychologii.

Absolwent Szkoły Medycznej im. Szepetiwka oraz Równieńskiego Narodowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych.

Wiedzę pogłębiał podczas kursów, m.in.: „Psychoonkologia praktyczna, „Praktyczny Coaching". Specjalizuje się w nowatorskiej metodzie psychoterapii NEST.

Organizatorem szkoleń jest:
logo_white.png

Brański i Partnerzy

ul. Krzycka 86B 53-030 Wrocław

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019