Wypalenie Zawodowe

icon_2.png

Przeciwdziałanie, radzenie sobie w sytuacji wypalenia.

Nawet ciekawa praca, nawet dobrze płatna praca - w pewnym momencie - „wypala”. Myśl o pójściu do pracy przestaje cieszyć.

Wyzwania stojące przed pracownikami nie budzą entuzjazmu. Wyniki pracy zawierają więcej błędów, a czas poświęcony na wykonanie zadania staje się coraz dłuższy. Pracownicy zaczynają uskarżać się na stan zdrowia.

Zaczynają częściej chorować i częściej korzystają ze zwolnień lekarskich, nawet w sytuacji, gdy ich nieobecność w pracy narazić ich może na pogorszenie statusu.

Atmosfera w pracy zaczyna być pełna pomówień, plotek, złośliwości. A „wszyscy” skarżą się na zmęczenie, „nerwy”, przepracowanie.

W skrajnych wypadkach obserwuje się nastawienie roszczeniowe wobec pracodawcy i/lub agresję w

stosunku do podwładnych.

Częstszymi stają się mniej zyskowne a zarazem zachowawcze decyzje, spada kreatywność w stosunku

do podejmowanych zadań. Zdolność pracowników (i firmy) do adaptowania się do zmieniających się warunków rynkowych

maleje.

Czym jest wypalenie? Czy jedynie kłopotem? Czy może nam w czymś pomagać?

A co najważniejsze: Jak zapobiegać wypaleniu i co robić, gdy jego symptomy zaczniemy odczuwać?

Jak zapobiegać wypaleniu członków zespołu i kadry kierowniczej?

​Cel pracy:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do monitorowania przeciwdziałania i radzenia sobie z procesem wypalenia zawodowego.

 • wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia u pracowników

 • wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie

 • wzrost efektywności i skuteczności pracy

Umiejętność przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

to szansa na dobrze, twórczo i z przyjemnością wykonywaną pracę bez kosztów zdrowotnych pracowników i zmniejszeniu potencjału organizacji.

 

Adresaci:

 • osoby pełniące funkcje kierownicze

 • pracownicy nastawieni na rozwój własnych kompetencji

Korzyści dla uczestników:

 • wzrost zaufania i szacunku w zespole

 • wypracowanie nowych nawyków funkcjonowania zespołu

 • nauka technik redukcji stresu

 • poprawa współpracy w zespołach

 • wzmocnienie pozytywnych więzi między uczestnikami szkolenia

 • praca nad postawami lojalności i zaufania uczestników szkolenia

 • praktyczne użycie biofeedbacku

 • materiały szkoleniowe (skrypt)

 • certyfikaty dla uczestników

wypalenie_zawodowe.jpg

Metody pracy:

 • praca warsztatowa

 • prezentacje i instruktaże narzędziowe

 • ćwiczenia indywidualne / grupowe

 • analiza studiów przypadków

 • rozwiązywanie zagadnień problemowych

 • analiza dobrych praktyk

​Warunki pracy:

 •  praca grupowa, pracujemy z maksymalnie 30 uczestnikami, optymalna grupa to między 9 a 15 osób 

 • czas pracy to 1 dzień szkoleniowy - 8 godzin (z dwoma przerwami) 

 • warsztaty stacjonarne, prowadzone w siedzibie firmy

Ramowy plan:

 • prezentacja wybranych sytuacji

 • prowadzących do wypalenia zawodowego

 • analiza przykładowych sytuacji - co przyśpiesza, co spowalnia

 • pojawienie się wypalenia zawodowego, czynnikipredestynujące (np. osobowość, rodzaj kultury zarządczej)

 • psychologiczne podstawy wypalenia zawodowego

 • narzędzia do monitorowania, profilaktyki i działań naprawczych

 • techniki ochrony przed wypaleniem zawodowym

 • metody radzenia sobie w sytuacji wypalenia zawodowego

 • podsumowanie

Koszt warsztatów:

6000.00 zł netto

zadzwoń i zarezerwuj

tel. +48 502 309 321

aldonaziolk@gmail.com

 • Trzech specjalistów od umysłów

 • Trzy charyzmatyczne osobowości

 • Trzy punkty widzenia

 • Różne metody i nowatorskie narzędzia pracy

 • Analiza przypadków

 • Praktyka i ćwiczenia

Warsztaty prowadzi zespół:

aldona.png

Certyfikowany coach ICF, certyfikacja uzyskana w prestiżowym Instytucie Mukoid, interdyscyplinarnie wykształcona absolwentka Uniwersytet Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Doświadczenie zdobywała szkoląc różne grupy zawodowe managerów średniego i wysokiego szczebla (też w: Kobiecetwarze.pl i Ekopraktyczni.pl) 

Przez lata zarządzała dolnośląskimi mediami, zarządza firmą eventowa. Pracuje jako coach specjalizując się w biznes coachingu oraz w coachingu kobiet.

antoni.png

Doświadczony trener, coach, psychoterapeuta, z wykształcenia lekarz specjalista psychiatrii. Umiejętności nabyte w prowadzeniu psychoterapii umożliwiły mu stworzenie nowatorskiego podejścia do stosowanych dotychczas treningów i szkoleń. Zostały one uzupełnione o metody poznawcze i wiedzę dotyczącą tych sytuacji, w których występują podświadome i skrywane procesy psychiczne.

Absolwent Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Swoje umiejętności doskonalit podczas kursów, m.in. Kurs psychoterapii psychodynamicznej pod kierownictwem dra P. Drozdowskiego, National Guild of Hypnotists

jurij.png

Wszechstronnie wykształcony psycholog, psychologię traktuje zarówno jako naukę jak i sztukę, łącząc w sobie logiczne i humanistyczne podejście, dokładność metodologii i pracę z nieskończonością i nieprzewidywalnością ludzi, ich charakterów i dusz. Zainteresowanie ludźmi, ich cechami, osobowość każdej konkretnej osoby – to podstawa jego postrzegania psychologii.

Absolwent Szkoły Medycznej im. Szepetiwka oraz Równieńskiego Narodowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych.

Wiedzę pogłębiał podczas kursów, m.in.: „Psychoonkologia praktyczna, „Praktyczny Coaching". Specjalizuje się w nowatorskiej metodzie psychoterapii NEST.

Organizatorem szkoleń jest:
logo_white.png

Brański i Partnerzy

ul. Krzycka 86B 53-030 Wrocław

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019