Trening antystresowy

icon_2.png

Warsztaty dla firm i organizacji.

Dlaczego nas potrzebujecie?
Wydaje nam się, że stres to coś złego i niepotrzebnego. Mało, naszym zdaniem zbyt mało, 
mówi się o jego pozytywnych stronach. Okazuje się, że stres jest głównym czynnikiem mobilizującym nas do działania. Pozwala nam poradzić sobie z problemami, trudnymi sytuacjami, zmusza nasz do podjęcia aktywności. Pomaga nam szukać nieoczywistych rozwiązań; rozbudza kreatywność.

Musimy pamiętać, że przekraczając pewną granicę – indywidualną dla każdego z nas, stres staje się czynnikiem wyniszczającym. Może objawić się  stanami lękowymi, obniżoną wydajnością, problemami z koncentracją, brakiem energii i zadowolenia z wykonywanych czynności/pracy.

Jest przyczyną wypalenia zawodowego. Ważne jest, abyśmy poznali mechanizmy działania stresu, czynniki, które go wywołują, a także odnaleźli granicę, która oddziela tzw. stres pozytywny – eustres, od stresu negatywnego – dystres.

Na naszych treningach antystresowych, poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: rozpoznawania rodzajów i objawów stresu, autoanalizy zachowań w sytuacjach stresowych, technik panowania nad emocjami, narzędzi skutecznej komunikacji, sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, efektywnego „korzystania” ze stresu, a także technik i metod reagowania na stres.

Nasze warsztaty różnią się od innych obecnych na rynku prowadzeniem do którego angażujemy różnych specjalistów tj. dwóch coachów, terapeutę i psychiatrę. A przede wszystkim to jedyne warsztaty na rynku, które w 80% wykorzystają techniki pracy ćwiczeniowej i angażują uwagę uczestników ich emocje i doświadczenie w 100% uczestników.

Jakie korzyści Waszej organizacji czy firmie przyniesie

TRENING ANTYSTRESOWY?:

 • zdiagnozuje zachowania w sytuacji stresowej kadry managerskiej

 • przyniesie rozpoznanie mechanizmów stresowych

 • zwiększy efektywności i komfort pracy

 • wpłynie na zmniejszenie skutków  bycia w sytuacji stresowej

 • nauczy sprawnego kontrolowania emocji

 • uczestnicy poznają metody i techniki radzenia sobie w stresie

 • rozwinie umiejętności komunikacyjne

 • pokaże wykorzystanie  stresu w automotywacji

 • poznanie czynników powodujących wypalenie zawodowe

 • poznanie metod radzenie sobie z napięciem emocjonalnym

stress-g1356e0cdc_1920.jpg

Ramowy plan:

1. Czym jest stres;

2. Jak się objawia;

3. W czym stres pomaga a dlaczego lepiej go unikać w nadmiarze;

4. Komunikacja nastawiona na porozumienie.

 • Język szakala i język żyrafy, elementy porozumienia bez przemocy-NLP,

 • Granice miedzy lojalnością a asertywnością,

 • Komunikowanie tzw. trudnych treści;

5. Praca z przekonaniami - drogą do pokonywania stresu ALDONA

 • Reframing – przeramowanie myśli;

 • Zmiana negatywnych przekonań;

 • Praca z krytykiem wewnętrznym.

6. Autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych

7. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • Skuteczne zarządzanie zadaniami;

 • Jak radzić sobie z przeciążeniami i szumem informacyjnym;

 • Pracoholizm przyczyną wypalenia;

 • Jak monitorować poziom wypalenia zawodowego u pracowników;

 • kiedy wprowadzać tzw. koła ratunkowe;

8. Metody walki ze stresem

 • Uzdrawiające nawyki

 • Relaksacja

 • Ćwiczenia oddechowe

 • Inne autorskie techniki (wizualizacje, afirmację, hipnoza)

9. Pisanie jako działanie terapeutyczne;

 • Dzienniki, pamiętniki

 • Tworzenie list presji

 • Pudełko wdzięczności i inne

10. Jak poczuć się lepiej przez ciało?

 • Zachowania służące zdrowiu,

 • Uzdrawiające nawyki

 • Ćwiczenia fizyczne pomagające w redukcji napięcia

Koszt warsztatów:

6500.00 zł netto

zadzwoń i zarezerwuj

tel. +48 502 309 321

aldonaziolk@gmail.com

 • Czterech specjalistów od umysłów

 • Cztery charyzmatyczne osobowości

 • Cztery punkty widzenia

 • Różne metody i nowatorskie narzędzia pracy

 • Analiza przypadków

 • Praktyka i ćwiczenia

Warsztaty prowadzi zespół:

aldona.png

Aldona Ziółkowska - Bielewicz

Certyfikowany coach ICF, certyfikacja uzyskana w prestiżowym Instytucie Mukoid, interdyscyplinarnie wykształcona absolwentka Uniwersytet Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Doświadczenie zdobywała szkoląc różne grupy zawodowe managerów średniego i wysokiego szczebla (też w: Kobiecetwarze.pl i Ekopraktyczni.pl) 

Przez lata zarządzała dolnośląskimi mediami, zarządza firmą eventowa. Pracuje jako coach specjalizując się w biznes coachingu oraz w coachingu kobiet.

Asset 2.png

Katarzyna Jańska

Jest absolwentką studiów filologicznych na Uniwersytecie Wrocławski, co pozwoliło jej

na rozwinięcie zainteresowań człowiekiem, a w szczególności obszaru związanego z tym,

w jaki sposób wpływa na jednostkę kultura i sztuka. Od wielu lat jest zafascynowana koncepcją wspólnoty. Kolektyw rozumie jako formę protestu przeciw skrajnemu indywidualizmowi i przestrzeń dającą możliwości ciągłego zaczynania od nowa.

Dziś, gdy stoi przed wielkimi wyzwaniami transformacji (ekologicznej, technologicznej, społecznej), jest to szczególnie ważne, by dzięki twórczej wymianie między ludźmi następowała zmiana. Ponadto inspiracje czerpie z Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena, TRE i Ustawień Systemowych Berta Hellingera. Obecnie słuchaczka Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

antoni.png

Antoni Brański

Doświadczony trener, coach, psychoterapeuta, z wykształcenia lekarz specjalista psychiatrii. Umiejętności nabyte w prowadzeniu psychoterapii umożliwiły mu stworzenie nowatorskiego podejścia do stosowanych dotychczas treningów i szkoleń. Zostały one uzupełnione o metody poznawcze i wiedzę dotyczącą tych sytuacji, w których występują podświadome i skrywane procesy psychiczne.

Absolwent Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Swoje umiejętności doskonalit podczas kursów, m.in. Kurs psychoterapii psychodynamicznej pod kierownictwem dra P. Drozdowskiego, National Guild of Hypnotists

jurij.png

Jurij Romaniuk

Wszechstronnie wykształcony psycholog, psychologię traktuje zarówno jako naukę jak i sztukę, łącząc w sobie logiczne i humanistyczne podejście, dokładność metodologii i pracę z nieskończonością i nieprzewidywalnością ludzi, ich charakterów i dusz. Zainteresowanie ludźmi, ich cechami, osobowość każdej konkretnej osoby – to podstawa jego postrzegania psychologii.

Absolwent Szkoły Medycznej im. Szepetiwka oraz Równieńskiego Narodowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych.

Wiedzę pogłębiał podczas kursów, m.in.: „Psychoonkologia praktyczna, „Praktyczny Coaching". Specjalizuje się w nowatorskiej metodzie psychoterapii NEST.

Organizatorem szkoleń jest:
logo_white.png

Brański i Partnerzy

ul. Krzycka 86B 53-030 Wrocław

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019