Przedsiębiorcza i pewna siebie.

icon_2.png

Jak rozwinąć skrzydła?- bądź przedsiębiorcza i pewna siebie.

I. Planowanie budżetu i organizacja czasu: 

 • domowy budżet wyzwania i pułapki,

 • lepsza organizacja czasu - droga do czasu dla Ciebie,

 • rządź i dziel - metody na skuteczne zarządzanie domem.

 

II Rozwiń skrzydła:

 • postaw na kobiecość,

 • droga do pewności siebie i samoakceptacji,

 • twoja kariera =T przyszłość,

 • skąd czerpać pomysły i energię?,

 • niezależność – to ci się opłaci.

III.  Komunikacja drogą dla lepszego zrozumienia siebie i innych?:

 • jak rozładowywać emocje?,

 • jak rozwiązywać konflikty bez przemocy?,

 • jak pocieszać, (co zabija a co wzmacnia empatie),

 • język manipulacji i język negocjacji,

 • jak zadawać pytania aby usłyszeć prawdziwe odpowiedzi,

 • asertywność, czemu może mi pomoc.

Metody pracy:

 • praca z szarfami kolorów,

 • wyklejanka,

 • warsztaty z użyciem kredek,

 • praca własna uczestników warsztatów,

 • zajęcia w grupach,

 • analiza studium przypadków,

 • praca z testami osobowościowymi,

 • ćwiczenia interpersonalne.

sunset-ga5a2ca35d_1920.jpg

​Warunki pracy:

 •  praca grupowa, między 15 a 20 osób 

 • czas pracy to 1 dzień szkoleniowy - 6 godzin 

 • warsztaty stacjonarne, prowadzone w siedzibie firmy

Koszt warsztatów:

3800.00 zł netto

zadzwoń i zarezerwuj

tel. +48 502 309 321

aldona.ziolkowska@kobiecetwarze.pl

aldona.png

Warsztaty prowadzi zespół:

Aldona Ziółkowska-Bielewicz 

Certyfikowany coach ICF, certyfikacja uzyskana w prestiżowym Instytucie Mukoid, interdyscyplinarnie wykształcona absolwentka Uniwersytet Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Doświadczenie zdobywała szkoląc różne grupy zawodowe managerów średniego i wysokiego szczebla (też w: Kobiecetwarze.pl i Ekopraktyczni.pl) 

Przez lata zarządzała dolnośląskimi mediami, zarządza firmą eventowa. Pracuje jako coach specjalizując się w biznes coachingu oraz w coachingu kobiet.

katarzyna.png

Katarzyna Jańska

Jestem absolwentką studiów filologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, co pozwoliło mi na rozwinięcie zainteresowań człowiekiem, a w szczególności obszaru związanego z tym w jaki sposób wpływa na jednostkę kultura i sztuka.

Od wielu lat jestem zafascynowana koncepcją wspólnoty. Kolektyw rozumiem jako formę protestu przeciw skrajnemu indywidualizmowi i przestrzeń dającą możliwości ciągłego zaczynania od nowa. Dziś, gdy stoimy przed wielkimi wyzwaniami transformacji (ekologicznej, technologicznej, społecznej), jest to szczególnie ważne, by dzięki twórczej wymianie między ludźmi następowała zmiana. Do tych idei odwołuję się w pracy podczas spotkań indywidualnych oraz sesji grupowych.

Ponadto inspiracje czerpię z Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena, TRE i Ustawień Systemowych Berła Hellingera.

Jestem w trakcie certyfikacji na Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Organizatorem szkoleń jest:
logo_white.png

Brański i Partnerzy

ul. Krzycka 86B 53-030 Wrocław

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019