Live Coaching

icon_1.png

Cele:​​

Coach towarzyszy klientowi w wydobyciu mocnych stron, usunięciu wewnętrznych barier, wykorzystaniu całego potencjami i możliwości na rzecz szczęśliwego życia.

Zapraszamy na coaching związany z wyznaczaniem celów, zmianą nawyków, wprowadzaniem nowych nawyków, zmianą życiowej drogi zawodowej bądź prywatnej, dylematami, co do których wciąż mamy wątpliwości.

Rezultat:

Dzięki sesjom coachingowym osiągniesz przyspieszenie w realizacji celów, wzmocnienie swoich kompetencji, poznanie i zapanowania nad emocjami, a przede wszystkim osiągniesz poczucie harmonii i spełnienia w drodze do szczęścia.