Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów

icon_2.png

​Cel pracy:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do monitorowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na konflikt w zespole

 • wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie 

 • wzrost efektywności i skuteczności pracy

 

Adresaci:

 • kadra kierownicza i zespoły pracowników

 • osoby zainteresowane poznaniem narzędzi skutecznej komunikacji

Korzyści dla uczestników:

 • nauka skutecznych metod rozwiązywania konfliktów

 • wiedza na temat zapobiegania konfliktom 

 • uwolnienie się od istniejących konfliktów

 • praktyczne użycie biofeedbacku

 • praca nad postawami lojalności i zaufania uczestników szkolenia 

 • wzmocnienie pozytywnych więzi między uczestnikami szkolenia 

 • poznanie i integracja zespołu . certyfikaty dla uczestników 

Metody pracy:

 • praca warsztatowa

 • prezentacje i instruktaże narzędziowe 

 • ćwiczenia indywidualne/grupowe 

 • analiza studiów przypadków 

 • rozwiązywanie zagadnień problemowych 

 • analiza dobrych praktyk

Koszt warsztatów:

6000.00 zł netto

zadzwoń i zarezerwuj

tel. +48 502 309 321

aldonaziolk@gmail.com

mosty_dialogu.jpg

​Warunki pracy:

 •  praca grupowa, pracujemy z maksymalnie 30 uczestnikami, optymalna grupa to między 9 a 15 osób 

 • czas pracy to 1 dzień szkoleniowy - 8 godzin (z dwoma przerwami) 

 • warsztaty stacjonarne, prowadzone w siedzibie firmy

Ramowy plan:

 • definicja konfliktu (metodologia w różnych ujęciach)

 • podejście do rozwiązywania konfliktów (z odgrywaniem scenek rodzajowych

 • emocje w konflikcie (też: rola relacji)

 • komunikacja w konflikcie (m.in. werbalna, niewerbalna)

 • strategie rozwiązywania konfliktów plan postępowania w konflikcie

 • 5 dysfunkcji pracy zespołu w konflikcie (narzędzia do ich naprawy)

 • lojalność i zaufanie - metody budowania

 • rola mediatora w konflikcie (metody i narzędzia do wykorzystania)

 • skalowanie rezultatów

Podczas warsztatów skorzystamy z całej gamy ćwiczeń, m.in:

 • Przejazd tramwajem bez biletu

 • Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 

 • Gra Krokodyl

 • Karty do gry - Emocje

 • Czy mamy cechy wspólne? 

 • Kosz roszczeń 

 • Badanie pulsu 

Dlaczego rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom jest ważne?

W jednym z badań* aż 85% pracowników odpowiedziało, że musi radzić sobie z konfliktami do pewnego stopnia. Inne badania mówią, że przeciętny manager spędza 25-40% swojego czasu na radzeniu sobie z konfliktami. Zatem konflikt w zespole się po prostu wydarzy. Skupmy się na tym co robić, żeby sobie z tym poradzić. Do rzeczy. Co proponujemy?

 • Trzech specjalistów od umysłów

 • Trzy charyzmatyczne osobowości

 • Trzy punkty widzenia

 • Różne metody i nowatorskie narzędzia pracy

 • Analiza przypadków

 • Praktyka i ćwiczenia

Warsztaty prowadzi zespół:

aldona.png

Certyfikowany coach ICF, certyfikacja uzyskana w prestiżowym Instytucie Mukoid, interdyscyplinarnie wykształcona absolwentka Uniwersytet Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Doświadczenie zdobywała szkoląc różne grupy zawodowe managerów średniego i wysokiego szczebla (też w: Kobiecetwarze.pl i Ekopraktyczni.pl) 

Przez lata zarządzała dolnośląskimi mediami, zarządza firmą eventowa. Pracuje jako coach specjalizując się w biznes coachingu oraz w coachingu kobiet.

antoni.png

Doświadczony trener, coach, psychoterapeuta, z wykształcenia lekarz specjalista psychiatrii. Umiejętności nabyte w prowadzeniu psychoterapii umożliwiły mu stworzenie nowatorskiego podejścia do stosowanych dotychczas treningów i szkoleń. Zostały one uzupełnione o metody poznawcze i wiedzę dotyczącą tych sytuacji, w których występują podświadome i skrywane procesy psychiczne.

Absolwent Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Swoje umiejętności doskonalit podczas kursów, m.in. Kurs psychoterapii psychodynamicznej pod kierownictwem dra P. Drozdowskiego, National Guild of Hypnotists

jurij.png

Wszechstronnie wykształcony psycholog, psychologię traktuje zarówno jako naukę jak i sztukę, łącząc w sobie logiczne i humanistyczne podejście, dokładność metodologii i pracę z nieskończonością i nieprzewidywalnością ludzi, ich charakterów i dusz. Zainteresowanie ludźmi, ich cechami, osobowość każdej konkretnej osoby – to podstawa jego postrzegania psychologii.

Absolwent Szkoły Medycznej im. Szepetiwka oraz Równieńskiego Narodowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych.

Wiedzę pogłębiał podczas kursów, m.in.: „Psychoonkologia praktyczna, „Praktyczny Coaching". Specjalizuje się w nowatorskiej metodzie psychoterapii NEST.

Organizatorem szkoleń jest:
logo_white.png

Brański i Partnerzy

ul. Krzycka 86B 53-030 Wrocław

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019